Sterk onderwijs

Elk kind is uniek. Elk kind leert dus op zijn eigen, unieke manier. Leerlingen verschillen van elkaar in mogelijkheden, kennis, vaardigheden, attituden en motivatie over wat onderwezen wordt. Eén van de moeilijkste opgaven voor leerkrachten is het omgaan met verschillen in aanleg en achtergrond van de leerlingen.

Door gericht te differentiëren kan élk kind bijleren. De leerkrachten van onze school besteden al jaren aandacht aan manieren om alle kinderen te betrekken! In basisschool Melgesdreef zijn wij ons er heel bewust van dat elk kind anders is, andere talenten heeft en anders leert. Om voor alle kinderen van de school een boeiende leeromgeving te creëren, differentiëren wij! 

 

                                            Hier kan u onze brochure downloaden.